Sommerens utstilling

97M2 x 485M3 BAK FASADEN

Anne Line Sund og Sigurd Bronger har begge et sterkt forhold til øya Skåtøy, og dette er en medvirkende årsak til at de har sagt ja til å stille ut nettopp her. Utstillingens tittel består av gallerirommets antall kvadratmeter ganger kubikkmeter, samt galleriets navn.

Kunstnerne har valgt denne tittelen for årets utstilling på Skåtøy både fordi de begge arbeider med tredimensjonale objekter, og fordi de begge -  på hvert sitt hold – er opptatt av å utvikle nye kunstneriske uttrykk i tråd med nyutvikling av tekniskfaglige fenomener.  

En annen bakenforliggende årsak, er at kvadratmeter ganger kubikkmeter blir noe mer enn kun et nytt tall, og det er her selve arbeidene og hvordan kunstnerne presenterer dem fremkommer.

Ordene ”Bak Fasaden” benyttes fordi kunstnerne anser det som slående for deres syn i forhold til kunsthåndverk; verket aktiveres ikke uten at betrakteren eller brukeren trenger igjennom (kun) det visuelle. De ønsker å stimulere til at publikum tar alle sanser, emosjoner og kanskje særlig det taktile i bruk, foruten sitt intellekt.

Anne Line Sund og Sigurd Bronger utnytter sine kontrasterende arbeidsmetoder, - materialer og –uttrykk innenfor et helhetlig sanserom.
 

Sigurd Bronger

Sigurd Bronger

Sigurd Bronger ( f. 1957) er en av samtidens ledende smykkekunstnere både nasjonalt og internasjonalt. Han er utdannet ved MTV Vakschool i Nederland og er professor i metall- og smykkekunst ved Kunsthøgskolen i Oslo. Siden 1984 har Bronger deltatt på utallige gruppeutstillinger og en rekke separatutstillinger i inn- og utland. Hans kunst er innkjøpt og representert  i private og offentlige kunstsamlinger i inn- og utland. Han har mottatt flere priser og utmerkelser – Kunsthåndverksprisen (1995), Jacobprisen (2010) og Torsten och Wanja Söderbergs pris (2012). I 2015 mottok Bronger Prins Eugen-medaljen og i 2016 Den Bayerske Statspris.

Med en propell, en sikkerhetsnål, en ballong, en nøkkel, et voltmeter omdefinerer Bronger vår oppfatning av moderne smykkekunst. Han lar sin fascinasjon for maskiner og instrumenter få fritt spillerom i sine smykkeobjekter hvor naturmateriale og hverdagsobjekter blir forvandlet til idérike og nøyaktige utførte konstruksjoner. Bronger lager bæreinstrumenter med et helt nytt utrykk som befinner seg et sted mellom smykkekunst, kunst, design og ingeniørarbeid . Han skaper en problematiserende holdning ikke bare til smykkekunsten, men også til brukerens rolle som aktør i samfunnet. Sigurd Bronger omtales som innovatøren, konstruktøren og ingeniøren innenfor norsk smykkekunst.

LES MER: 

www.sigurdbronger.no

www.madslinder.no/2016/07/29/

Anne Line Sund

Anne Line Sund

Anne Line Sund ( f. 1961 ) er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo, inst. for keramikk. Hun er førsteamanuensis i keramisk kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har hatt flere separatutstillinger i Norge og deltatt i en mengde kollektivutstillinger nasjonalt og internasjonalt. Hennes arbeider er innkjøpt av større aktører i næringslivet og er representert i samlingene til de tre kunstindustrimuseene våre. 

Theodor Kittelsen bodde på Skåtøy og flere aspekter ved ham inspirerer Sund, og jo mer hun finner ut om ham, jo større blir respekten. ”Han lot seg ikke sette i noen bås. Han fortsatte med sitt særegne og et slags folkelige arbeid uansett båser og verdenstrender eller forventninger fra det eksisterende kunstetablissementet. Og med naturen som evig fasinasjonsområde. Tidsforskjellene tatt i betraktning, er det ikke svært annerledes å arbeide som kunstner i dag . ”
Vasen som objekt og fenomen fascinerer Sund særlig fordi den er med på å forklare det samme rommet som vi mennesker befinner oss i. Den består av både en ytre og indre form, -og den kan være først og fremst funksjonell - eller den kan antyde andre retninger.

Til denne utstillingen har Sund valgt å virke innenfor et relativt strengt fargespekter, hovedsakelig består det kun av leirens egenuttrykk og varianter av hvitt. Ofte benytter hun leiren uglasert og bruker en teknikk «Terra Sigillatta» (en flere tusen år gammel teknikk), der hun pensler på leiren i tynne lag, lag bestående av kun de aller fineste leirepartiklene, slik at det taktile i overflaten blir annerledes (mykere), enn om det var kun den rue -ubehandlede - leiren. Slik fremheves også objektets tredimensjonale form på en mer sensitiv måte, med høyere glans og bløtere lys og skygge-kontraster.

LES MER:
www.annelinesund.no